Informacje

Głównym założeniem usługi FIRMA NA POKOLENIA jest wsparcie przedsiębiorców w procesie sukcesji. Chodzi tutaj głównie o skuteczne przekazanie majątku i/lub biznesu z pokolenia na pokolenie. Jednak najważniejszą sprawą w tym temacie jest uzyskanie informacji nt. rozwiązań biznesowych, prawnych oraz finansowych, które pozwalają sprawnie prowadzić firmę przez wiele pokoleń, również przy uwzględnieniu ryzyka jakim jest nagła śmierć właściciela lub wspólnika w biznesie.

W związku tym, że temat sukcesji dotyka wiele obszarów, proponujemy Państwu właśnie razem z nami zrobić PIERWSZY KROK, czyli określić dzisiejszą sytuację biznesowo-rodzinną i wynikające z niej ryzyka, ale również poznać dostępne rozwiązania w tym zakresie. Zwracamy również szczególną uwagę, jak ważnym przed podjęciem decyzji o wdrożeniu kompleksowego planu jest wiedza i świadomość możliwych scenariuszy sukcesyjnych. Które z rozwiązań w obszarach prawnych czy finansowych, są korzystniejsze dla przedsiębiorcy/ów w związku z obecną strukturą właścicielską. I wreszcie, jak ważnym staje się fakt, iż jednoczesne uporządkowanie i uspójnienie odpowiednich działań, może ograniczyć w przyszłości ewentualne problemy dla spadkobierców i/lub wspólników w biznesie.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami : jednoosobowa działalnośćspółka osobowaspółka kapitałowa

POZNAJ ROZWIĄZANIA

 • Biznesowe

  Zakładając firmę, stosowaliśmy z reguły najprostsze rozwiązania biznesowe. Przychodzi jednak moment w życiu, gdy zadajemy sobie pytania: Jak skutecznie przekazać majątek, firmę następnym pokoleniom? Kto wdroży mój plan sukcesji, gdy nagle mnie zabraknie? Planowanie sukcesyjne to konieczność, przed jaką postawił przedsiębiorców rozwój prywatnego biznesu i chęć ochrony majątku. Dlatego rozwiązania biznesowe powinny uwzględniać scenariusz krótko, jak i długoterminowy, aby bez względu na zaistniałe w przyszłości okoliczności, spadkobiercy byli odpowiednio zabezpieczeni

 • Prawne

  Zarządzanie majątkiem postrzegane jest w Polsce głównie w kontekście jego powiększania, natomiast rzadko przedsiębiorcy myślą o jego zabezpieczeniu. Myśląc o ochronie majątku i to bez względu na formę prawną działalności, należy wiedzieć, że spośród wielu ryzyk biznesowych jednym z priorytetowych do zabezpieczenia jest odpowiednie przygotowanie planu sukcesjiI. Składa się ono przede wszystkim z odpowiednio dobranych rozwiązań prawnych, m.in. w celu tzw. „unieśmiertelnienie firmy”. Ale najpierw zróbmy pierwszy krok poznając swoją aktualną sytuację oraz istniejące rozwiązania

 • Finansowe

  W przypadku planowania sukcesji do najważniejszych i największych kosztów jakie należy uwzględnić zabezpieczając sukcesora, spadkobierców oraz wspólnika (krzyżowo),  należą m.in.: likwidacja firmy, spłata udziałów, spłata zachowków, zatrudnienie menadżera zarządzającego, którego zadaniem będzie przejęcie obowiązków nieobecnego wspólnika, czy chociażby zabezpieczenie bieżących kosztów firmy do czasu ostatecznego zamknięcia procesu postępowania spadkowego. Na pytania które z kosztów dotyczą Państwa firmy i jak je skutecznie zabezpieczyć odpowie RAPORT

NASZA USŁUGAZałożenia
FIRMA NA POKOLENIA wskazuje niezbędne działania zmierzające do uporządkowania spraw rodzinno-biznesowych którymi docelowo są:

  1. Określenie problemów i rozwiązań prawnych związanych z formą prowadzonej działalności gospodarczej,
  2. Przygotowanie możliwych scenariuszy sukcesyjnych (krótko i długoterminowego)
  3. Wskazanie problemów finansowych i sposobów ich rozwiązania
  4. Lista dodatkowych ryzyk biznesowych i sposobów ich zabezpieczenia, związanych ze śmiercią głównego właściciela / wspólnika
  5. Lista dodatkowych ryzyk biznesowych i sposobów ich zabezpieczenia, związanych z istniejącą strukturą biznesową
Cele
W zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej, struktury własnościowej, branży ale także planów poszczególnych wspólników co do sposobu i czasu przekazania majątku swoim spadkobiercom, kluczowym staje się świadome przygotowanie przynajmniej dwóch scenariuszy sukcesyjnych. Pierwszy powinien określać długoterminowy plan stopniowego przekazywania majątku kolejnemu pokoleniu. Drugi – krótkoterminowy - powinien zapewnić realizacją panu długoterminowego niezależnie od faktycznej przyszłej długości życia i momentu śmierci właściciela firmy lub wspólników.
Zasady
1. Zapoznaj się dokładnie z RAPORTEM i zastanów się jaki, na ten moment, wariant sukcesyjny jest dla Ciebie, Twojej rodziny i firmy najkorzystniejszy 

2. Przeanalizuje istniejące rozwiązania biznesowe, prawne i finansowe umożliwiające wdrożenie Twoich scenariuszy sukcesyjnych

3. Poinformuj swoich partnerów biznesowych o bezpieczeństwie prowadzenia działalności gospodarczej jakie niesie ze sobą FIRMA NA POKOLENIA

Zadania uczestników
1. Przekazywane w FORMULARZU informacje niezbędne do przygotowania raportu sukcesyjnego są rzetelne, prawdziwe i aktualne.

2. Wszyscy właściciele/wspólnicy wyrażają zgodę i biorą czynny udział w procesie analizy biznesowej oraz prawno-finansowej

3. Gotowość do spotkania z konsultantem w wyznaczonym terminie (w zależności od potrzeb)

4. Odebranie i przeanalizowanie raportu końcowego

5. Przedyskutowanie w gronie właścicielskim możliwych scenariuszy sukcesyjnych i ewentualne ich wdrożenie

FORMULARZ

Formularz stanowi punkt wyjścia do przeanalizowania, przygotowania i omówienia pełnego raportu sukcesyjnego. Wszystkie pytania służą do rzetelnej analizy sytuacji biznesowej, prawnej oraz finansowej, aby przedstawić Państwu ostateczne wnioski związane z bezpiecznym przekazaniem firmy z pokolenia na pokolenie.

Jak to działa

Formularz stanowi punkt wyjścia do przeanalizowania, przygotowania i omówienia pełnego RAPORTU SUKCESYJNEGO. Wszystkie pytania służą do rzetelnej analizy sytuacji biznesowej, prawnej oraz finansowej. Pierwsza część pytań dotyczy bezpośrednio samej firmy, jej formy działalości, branży, etc. Druga część natomiast, w zależności od tego czy firma prowadzona jest jedno czy wieloosobowo, wypełniana jest przez każdego ze  wspólników. 
Jeśli w trakcie wypełniania danych pojawią się pytania prosimy o kontakt :
M: (+48) 531 61 33 54
E: biuro@firmanapokolenia.pl

W przypadku przesłania formularza z pominięciem danego tematu, nasz Konsultant skontaktuje się z Państwem, w celu wyjaśnienia pytania i w razie potrzeby uzupełnienia brakującej odpowiedzi.
Na podstawie otrzymanego Formularza, nasi Specjaliści przeanalizują przesłane informacje dotyczące Państwa firmy w trzech obszarach:

1.Istniejące i rekomendowane rozwiązania biznesowe, prawne i finansowe, umożliwiające przeprowadzenie skutecznej sukcesji w krótkim jak i długim horyzoncie czasowym (scenariusze sukcesyjne)

2. Aktualne zagrożenia dla firmy i spadkobierców, w sytuacji nagłej śmierci właściciela lub wspólnika

3.Wskazanie ryzyk biznesowych związanych z istniejącą strukturą organizacyjną 
 
Po dokonaniu analizy i przygotowaniu kompleksowego raportu sukcesyjnego, skontaktujemy się z Państwem, w celu ustalenia dogodnego dla obydwu stron terminu spotkania. 
Przekazywany do Państwa rąk RAPORT SUKCESYJNY, zawierać będzie najbardziej aktualne infromacje, związane z określonymi ryzykami w istniejącej strukturze właścicielskiej oraz opis możliwych rozwiązań w celu ich zabezpieczenia.
Kluczowym będzie omówienie zagadnień biznesowych, związanych z uporządkowaniem spraw prawno-finansowych w firmie.

Efektem całej analizy w postaci raportu jest przedyskutowanie w gronie właścicielskim możliwych scenariuszy sukcesyjnych:
a. długoterminowego (przekazanie biznesu w przyszłości pod kątem emerytury)
b. krótkoterminowego (na wypadek nagłego odejścia właściciela i/lub wspólnika)

Wraz z raportem, Państwa firma uzyska Certyfikat Sukcesyjny, który będzie potwierdzeniem zakończenia pierwszego kroku na drodze sukcesji
Wiemy, że temat Sukcesji wymaga głębszej analizy, omówienia pewnych spraw w gronie wspólników, ale również rodzinnym. Zdajemy sobie również sprawę, że  po omówieniu z Państwem raportu sukcesyjnego, w ciągu kilku dni czy tygodni mogą pojawić się kolejne pytania.

W ramach usługi Firma na Pokolenia, każdy nasz Klient otrzymuje 30-dniowy bezpłatny serwis, który pozwala na uzyskanie kolejnych, dodatkowych informacji. 

Okres serwisowy rozpoczyna od kolejnego dnia roboczego, po dniu w którym omówiony został przez naszego Konsultanta z Państwem raport sukcesyjny.


Wszyskie pytania w tym okresie prosimy przesyłać na adres: serwis@firmanapokolenia.pl
Podane informacje w raporcie sukcesyjnym będą punktem wyjścia do podjęcia właściwych decyzji, działań i wdrażania konkretnych rozwiązań zmierzających do uporządkowania spraw biznesowo-prawno-finansowych. 
Wiedząc, jak chcecie Państwo zabezpieczyć swój biznes oraz rodzinę będziecie mogli precyzyjnie określić swoje oczekiwania zarówno swojemu Sukcesorowi, wspólnikowi, prawnikowi jak i doradcy finansowemu.
 
Jeśli Wasza firma nie korzysta na stałe z usług poszczególnych specjalistów, możemy pomóc również we wdrożeniu określonych lub kompleksowych rozwiązań sukcesyjnych.
 • FORMULARZ
 • ANALIZA
 • RAPORT
 • SERWIS
 • SUKCESJA

WSPÓŁPRACA

 • STOWARZYSZENA

  Wspieramy organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Uczestnicząc w spotkaniach biznesowych, przekazujemy informacje skoncentrowane na danej branży. Jeśli szukacie Państwo ciekawego i ważnego tematu dla swoich Członków, prosimy o kontakt.

 • FIRMY KSIĘGOWE

  Proponujemy współpracę firmom outsourcingowym . Głównym obszarem kooperacji jest informowanie Państwa Klientów o problematyce sukcesji, aby bez względu na możliwe w przyszłości zmiany własnościowe zawsze korzystali z Waszych usług.

 • SEMINARIA

  Organizujemy seminaria dedykowane dla różnych grup zawodowych, jak i dla firm o różnych profilach działalności. W zależności od Państwa potrzeb, możemy prowadzić spotkania biznesowe dla istniejącej, jak i nowej grupy Klientów (jako ciekawy temat wpisujący się w profil Klienta docelowego)

 • SZKOLENIA

  Prowadzimy szkolenia dla firm finansowych, doradczych oraz ubezpieczeniowych. Główny tematem zajęć są obszary związane z sukcesją i jej wykorzystaniem w procesie sprzedaży.Całość zajęć wspieramy spotkaniem z Klientami, w celu przełożenia wiedzy praktycznej w wymierne efekty finansowe

 • Pracuj z nami

  Poszukujemy osób do współpracy. Doświadczenie w sprzedaży mile widziane.Oferujemy przygotowanie do pracy poparte szkoleniem, przejrzystą współpracę oraz uczciwe warunku finansowe. Jeśli chcesz poznać szczegóły skontaktuj się z nami już teraz!

Cennik

 • Firma prowadzona
  1- osobowo

  BEZ WZGLĘDU NA BRANŻE ORAZ RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  750*
 • drugi i kolejny
  Wspólnik

  BEZ WZGLĘDU NA BRANŻE ORAZ RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  250*
 • Koszt pełnej
  Sukcesji

  PO UZYSKANIU RAPORTU I WYBORZE SCENARIUSZA

  INDYWIDUALNY

*ceny netto

skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami